Bill Hader se u emocionalnom intervjuu ruši nad svojom djecom

'Čestitamo, ovo je prvi intervju u koji sam ikada plakao', rekao je.