Brian Dennehy kaže da je 'van kruga'

„Istina je da ionako nemam takvu javnu privlačnost. Većina ljudi misli da sam mrtva 10 godina. '