Scientologija je Michaela Peña učinila boljim glumcem

'Za mene to nije religija kao vjerovanje', rekao je Peña. 'To su praktične stvari koje radite.'